Аудит професійних знань

Аудит професійних знань

Аудит професійних знань – перевірка відповідності знань та навичок персоналу вимогам посадових інструкцій та інших нормативних актів, які регламентують виконання працівниками трудових обов’язків. Цей вид аудиту прямо впливає на покращення якості та ефективності праці, підбір компетентних працівників.