Аудит відповідності

Аудит відповідності

Аудит відповідності використовується для того, щоб з’ясувати, чи відповідає діяльність компанії вимогам чинного законодавства, чи є вона прозорою та чи відповідають дійсності показники фінансової звітності.