Аудит внутрішнього контролю

Аудит внутрішнього контролю

Аудит внутрішнього контролю – оцінка та виявлення сильних і слабких напрямів системи внутрішнього контролю суб’єкта, що перевіряється. По його завершенні надаються рекомендації та поради щодо оптимізації системи внутрішнього контролю.