Аудит

Аудит відповідності

Аудит відповідності використовується для того, щоб з’ясувати, чи відповідає діяльність компанії вимогам чинного законодавства, чи є вона прозорою та чи відповідають дійсності показники фінансової звітності.

Аудит по П(с)БО та МСФЗ

Аудит по П(с)БО та МСФЗ – перевірка даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, яка має на меті встановити достовірність цих даних та їх відповідність вимогам українського та/чи міжнародного законодавства. До цього виду аудиту також належить обов’язковий аудит, проведення якого в Україні передбачається Господарським кодексом України, ЗУ «Про аудиторську діяльність», ЗУ «Про господарські товариства», ЗУ «Про акціонерні товариства».

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит відрізняється від обов’язкового тим, що проводиться за рішенням (замовленням) суб’єкта господарювання, інвестора тощо.

Експрес-аудит

Експрес-аудит – це вибіркова перевірка за окремим (спеціальним) завданням власника (керівника) окремих ділянок (періодів) фінансово-господарської діяльності. Метою цього виду аудиту є виявлення порушень в окремих сферах діяльності та проведення перевірки в стислі строки.

Аудит історичної фінансової звітності

Аудит історичної фінансової звітності – перевірка фінансової інформації, яка передбачає найвищий ступінь впевненості стосовно об’єкту. Характерною рисою цієї послуги є формування власної думки аудитора за результатами проведеної роботи, що забезпечує певний (високий) рівень впевненості зацікавленим користувачам інформації.

Аудит внутрішнього контролю

Аудит внутрішнього контролю – оцінка та виявлення сильних і слабких напрямів системи внутрішнього контролю суб’єкта, що перевіряється. По його завершенні надаються рекомендації та поради щодо оптимізації системи внутрішнього контролю.

Аудит використання потужностей

Аудит використання потужностей – незалежна оцінка стосовно ефективності використання ресурсів компанії. Значимість цього виду аудиторських послуг важко переоцінити, адже власники активів очікують отримання соціальних або економічних вигод від потужностей компанії. Проте нерідко буває по-іншому: актив не лише не використовується з прибутковим результатом, а навпаки є збитковим.

Аудит управління

Аудит управління – виявлення переваг та недоліків корпоративного управління компанії задля досягнення її стратегічних цілей. Фахівці Goldarb. Advice працюють не для того, щоб констатувати недоліки, а щоб надати професійну, ґрунтовну пораду, реалізація якої покращить систему управління в компанії — клієнті.

Інвестиційний аудит

Інвестиційний аудит – перевірка дій компанії в напрямі здійснення її інвестиційної політики загалом та окремо взятих інвестицій зокрема. Всім відомо, що інвестиція — це матеріальна цінність, яка вкладається в бізнес з метою отримання блага. Якщо вона не здатна дати прибуток, втрачається мета, для досягнення якої ця інвестиція здійснюється. Професійний аудит від Goldarb. Advice допоможе оцінити, наскільки якісно вкладалися цінності в об’єкти інвестування в минулому, та не дасть марно (неприбутково або навіть збитково) робити це в майбутньому.