Консалтинг

Політичний консалтинг

Політичний консалтинг від Goldarb. Advice забезпечить успішне проведення політичних кампаній та акцій, участь у виборчому процесі, створення та діяльність суб’єктів політичного життя.

Крім того, політичні консультації спеціалістів нашої компанії гарантують створення позитивного іміджу та довіри як до окремих осіб, так і до громадських об’єднань і політичних партій. Радники Goldarb. Advice допоможуть розробити та втілити в життя політичні тактики й стратегії, побудувати систему інформаційного забезпечення та висвітлення політичної або громадської діяльності клієнта.

Загалом послуги політичного радника (консультанта) є довготривалими та комплексними, що обумовлено складністю й тривалістю політичних процесів. Обсяг та характер послуг у кожному конкретному випадку визначається клієнтом.

Послуга бізнес-радника (Business advisor service)

Послуга бізнес-радника (Business advisor service) полягає в комплексному професійному консультуванні власників та керівників компаній щодо здійснення господарської діяльності. Бізнес-консультування може торкатися як окремих процесів, угод, проектів, які цікавлять клієнта або над якими він уже працює, так і всієї діяльності компанії.

Goldarb. Advice надасть юридичні, фінансово-економічні поради стосовно укладання й виконання контрактів, здійснення інвестицій, будівництва, збільшення території продажу товарів клієнта, а також кількості потенційних покупців, придбання або відчуження акцій чи корпоративних прав, вирішення спорів із контрагентами та державними органами.

Інвестиційний консалтинг

Метою інвестиційного консалтингу є надання професійної допомоги клієнту в інвестиційних питаннях, а також під час продажу власних активів (акцій, об’єктів, бізнесу), які можуть розглядатися іншими особами як об’єкти інвестування.

Інвестиційний консалтинг включає аналіз та розробку ефективної схеми інвестування, оцінку вартості об’єктів інвестицій, пошук таких об’єктів, а також потенційних продавців/покупців, проведення переговорів із контрагентами клієнта стосовно здійснення інвестицій та реалізації відповідних проектів.

Goldarb. Advice допоможе розробити та впровадити інвестиційну програму (стратегію) діяльності клієнта, запобігти здійсненню завідомо невиправданих та неефективних фінансових вливань, а також проконтролює законність і прозорість процесу інвестування.

Питання взаємодії з владою

Здійснення господарської діяльності автономно, без взаємодії з органами державної влади та їх представниками неможливе ні з точки зору законодавства, ні в силу кількості органів влади, спроможних впливати на бізнес-процеси.

Спектр питань, що виникають у клієнтів під час отримання цієї послуги, є надшироким – від надання відповідей та інформації на запити контролюючих органів і проведення перевірок та інших контрольних заходів до укладання угод і контрактів, стороною яких є держава або її уповноважений орган. Предметом таких контрактів можуть бути соціальні та інвестиційні проекти, розвиток інфраструктури населених пунктів, приватизація або оренда об’єктів державного та комунального майна тощо.

Саме стабільна робота підприємства та отримання очікуваного соціального ефекту або вигод як для бізнесу, так і для держави є запорукою ефективно налагодженої системи взаємодії з владою. Оскільки на сьогодні в Україні працює більше півсотні таких органів, і кожен із них має певне коло повноважень, їх власне трактування та специфіку реалізації, у питаннях взаємодії з владою не обійтися без спеціалістів. Goldarb. Advice з цих питань консультує своїх клієнтів фактично щоденно.

Ризик-менеджмент

Ризик-менеджмент є послугою, спрямованою на виведення компанії зі стану, коли її існування в цілому або реалізація окремих бізнес-процесів перебуває під загрозою. Послуги ризик-менеджменту, або управління ризиками, можуть надаватися не тільки тим компаніям, чий стан межує з банкрутством, але й успішним, адже метою управління ризиками є попередження та мінімізація негативних явищ та показників діяльності підприємства в майбутньому.

Фахівці Goldarb. Advice з ризик-менеджменту розробляють та допомагають реалізувати стратегії, спрямовані на подолання ризиків банкрутства, хронічної збитковості та інших негативних показників діяльності підприємства і їх наслідків (вивільнення працівників, зменшення об’ємів виробництва та продажу, донарахування податкових зобов’язань та штрафів). Часто ця послуга може надаватися разом з проведенням аудиту, оптимізації та скорочення витрат компанії-клієнта.