Застосування електрошокерів: поліцейським можуть розширити можливості

У Парламенті зареєстрований проект закону про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію” (далі — проект №4375, законопроект).

Проектом пропонується розширити перелік підстав для використання співробітниками Національної поліції такого спеціального засобу як електрошокові пристрої.

Так, підстави для їх застосування перелічені в частині 6 статті 45 ЗУ “Про Національну поліцію”, і наразі такі пристрої можуть застосуватися у двох цілях: для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною; та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

Абсолютно погоджусь з логічністю внесення змін у конструкцію пункту “б” частини 6 статті 45 вищевказаного закону, шляхом заміни сполучник “і” на “або”, тим самим дозволивши поліцейському застосовувати електрошокові пристрої не лише для відбиття нападу тварин, що загрожує життю І здоров’ю, а коли існує загроза або життю, або здоров’ю (оскільки в момент виникнення загрози, наприклад, здоров’ю внаслідок нападу тварини, поліцейський не може об’єктивно та достовірно знати та визначити, чи маються в даний момент ризики саме для життя, чи “лише” — для здоров’я).

Також проектом пропонується додати в частину 6 статті 45 ЗУ “Про Національну поліцію” ще 4 підстави для застосовування поліцейськими електрошокових пристроїв, а саме:

– затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

– затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

– затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

– затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

Запропонованими змінами передбачається можливість застосування електрошокових пристроїв, наприклад, як для осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, так і для осіб, які вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти.

Одним із критеріїв відмінності адміністративних правопорушень від кримінально караних діянь є рівень суспільної небезпеки кожного з них, і очевидно, що будь-яке адміністративне правопорушення завдає менш негативних наслідків, ніж кримінальне.

Але в цьому випадку пропонується застосовувати один й той же засіб фізичного примусу до осіб, які вчинили різні за рівнем суспільної небезпеки правопорушення: адміністративне та кримінальне.

Крім того, як бачимо, проект передбачає можливість застосування електрошокових пристроїв до особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, і намагається втекти. Таким чином, буквальне розуміння запропонованої норми проекту №4375 дає підстави для твердження, що застосування електрошокового пристрою до особи, яка вчинила злочин меншого ступеню тяжкості (ніж тяжкий та особливо тяжкий) та намагається втекти, не можливе, але при цьому можливе застосування електрошокових пристроїв до осіб, які вчинили адміністративне правопорушення та чинять “фізичну протидію поліцейському”).

Також вважаю, що задля уникнення можливості різного тлумачення правової норми (у разі прийняття проекту) необхідно нормативно врегулювати використання терміну “вчинення фізичної протидії поліцейському”, оскільки в ЗУ “Про Національну поліцію” в нормах щодо застосування заходів примусу використовується словосполучення “опір”, “збройний опір”, а не “фізична протидія”.

Приклад: чи буде вважатися “вчиненням фізичної протидії поліцейському” утримання дверей автомобіля, їх блокування водієм, або тримання водієм за кермо, сидіння тощо, та як наслідок, чи будуть (у разі прийняття проекту) ці дії підставою для застосування до водія, що їх вчинив, електрошокового пристрою? Поліцейський може вважати, що так, а водій — ні.

Звертаю увагу також на те, що Особлива частина Розділу II Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУАП) перелічує 15 категорій адміністративних правопорушень в різноманітних сферах суспільного життя та більше 150 окремих складів правопорушень, абсолютно різних за сферою та суб’єктами їх вчинення, об’єктом неправомірного посягання та рівнем суспільної небезпеки (шкідливості).

Водночас законопроектом №4375 передбачається надання поліцейському права застосовувати електрошокові пристрої до особи, яка вчинила абсолютно будь-яке діяння, яке підпадає під визначення конкретного правопорушення в Особливій частині КУАП, та яка “вчиняє фізичну протидію поліцейському”.

На мою думку, таке формулювання (наведене в пункті “в” частини 6 статті 45 ЗУ “Про Національну поліцію” в запропонованій редакції) не відповідає критерію якості закону та правової визначеності, а прийняття проекту в такій редакції аналізованої вище норми, можливо, матиме своїм наслідком різне її застосування як співробітниками Національної поліції при виконання своїх службових обов’язків, так і судами при оскарженні дій поліцейських особами, до яких відповідні заходи примусу були застосовані.

Таким чином, крім нормативного урегулювання використання терміну “вчинення фізичної протидії поліцейському”, вважаю правильним конкретизацію пункту “в” частини 6 статті 45 ЗУ “Про Національну поліцію”, а саме шляхом перелічення адміністративних правопорушень, при затриманні за вчинення яких поліцейський зможе використовувати електрошоковий пристрій.

Адвокат Яків Гольдарб, GOLDARB. ADVICE